Մեկնարկել է «Ոսկեծիրան» Երևանի 14-րդ միջազգայինկինոփառատոնը

Ծիրանօրհնեքիավանդականարարողությամբ,ապահայանվանիկինոգործիչներիշարքումարժանավորներիանունըհավերժացնողնորաստղերիբացմամբ՝մեկնարկելէտարվասպասվածմշակութայինիրադարձությունը՝«Ոսկեծիրան»Երևանի 14-րդկինոփառատոնը:Համաշխարհայինկինոարվեստիշունչնուղիղմեկշաբաթ՝հուլիսի 9-16-ըկթևածիմայրաքաղաքում:
ՇառլԱզնավուրիհրապարակումիրենցպատվավորտեղնենզբաղեցրելկինոռեժիսորներՖրունզեԴովլաթյանի,ՅուրիԵրզնկյանիևկինոօպերատորՍերգեյԻսրայելյանիհիշատակըհավերժացնողաստղերը: Անվանիհյուրերը, մրցույթայինևարտամրցույթայինծրագրերիմասնակիցներնանցելենկարմիրգորգով: Փառատոնիպաշտոնականբացումըկայացել է «Մոսկվա»կինոթատրոնում:
Ողջույնիխոսքովհանդեսենեկել«Ոսկեծիրան» ԵրևանիմիջազգայինկինոփառատոնիհիմնադիրտնօրենՀարությունԽաչատրյանըևփառատոնիգլխավորգործընկեր՝ՎիվաՍել-ՄՏՍ-իգլխավորտնօրենՌալֆՅիրիկյանը:Փառատոնիմեկնարկնազդարարելուցհետո, ներկայացվելենմրցույթայինծրագրումընդգրկվածֆիլմերը, ինչպեսնաևժյուրիիկազմը:«Ոսկեծիրանի»մեկնարկնազդարարողհանդիսավորարարողությունիցհետոցուցադրվել է բացմանֆիլմը՝ՀամոԲեկնազարյանի «Խասփուշը»:
«Մենքերկարճանապարհենքանցել «Ոսկեծիրանի»հետ և կարողեմասել, որկինոտոնլինելուցբացի, այսփառատոնըկարևորառաքելություն է ստանձնել: Արդենտասնչորստարի, այնփորձում է արվեստիամենազորուժովարթունպահելմարդումիտքնուլուսավորմտածելուունակությունը, մարդկությանըդարձնելքաղաքակիրթարժեհամակարգիհետևորդ: Կինոնազդեցիկմիջոց է միմյանցճանաչելու, հասկանալու և հարգելուհամար: Ողջունումեմփառատոնիմասնակիցներին, հյուրերին և կինոսերհասարակությանը՝ մաղթելովհաճելիդիտում և հաջողություն»,-ասել է ՎիվաՍել-ՄՏՍ-իգլխավորտնօրենՌալֆՅիրիկյանը:
«Ոսկեծիրանի»այստարվապաշտոնականազդագիրըծիրանհիշեցնող և 14-րդ փառատոնըխորհրդանշողերկրաչափականմարմին է:
96 երկրից 1100 հայտ ստացածփառատոնըկարող է իրականկինոտոնդառնալմրցույթային և արտամրցույթայինտարբերծրագրերումընդգրկվածբազմաժանրֆիլմերիասելիքովև ինքնատիպությամբ:Հայաստանիկինոսերհասարակությանհամարայսիրադարձությունըբացառիկհնարավորություն է՝ հայկական և համաշխարհայինկինեմատոգրաֆիգլուխգործոցներինհաղորդակցվելուհամար:

Об Авторе

ПЯТНИЦА

Независимая еженедельная газета

Похожие материалы

Оставить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *